Arbetsberedning

Arbetsberedningar görs i samverkan med dem som deltar och medverkar vid arbetsmomentet.

Det är ett bra sätt att involvera och engagera arbetslaget men också leverantörer och underentreprenörer.

En arbetsberedning kan vara muntlig men när det gäller mer komplicerade moment bör den vara skriftlig.

Arbetsberedningar i förväg ger ofta bättre påverkan på slutresultatet än enbart kontrollinsatser som ofta görs i efterhand.