Grundläggningsdagen (GD)

 

Norra Europas största och bästa mötesplats inom grundläggning och geoteknik.
Hittills genomförd 38 gånger sedan 1978.
Årligen v 11, på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangör In Situ – Omnium.

Läs mer

2019 med ca 800 personer på plats. Därtill en stor utställning med mer än 80 företag från Sverige, Norden och Europa.

Föredrag vanligen av ett tiotal talare, varav någon eller några från utlandet, samt utdelning av SGF:s pris till Bästa Examensarbete.

2019 framförde tre av Svensk Grundläggnings medlemmar ett gemensamt starkt budskap om hur man visare branschkurage för en säkrare arbetsmiljö – se vidare pdf här till höger.

Pristudelning av Guldpålen till ”Årets Grundläggare” sker årligen på Grundläggningsdagen.

Statuter:
Delas ut av Pålkommissionen & Svensk Grundläggning för – Förtjänstfulla insatser inom svensk grundläggning med särskild betoning på pålteknik, stödkonstruktioner, branschsamverkan och -utveckling. 

GD avslutas med middag och professionell underhållning i Stockholm. (2019 i Stadshuset).