Grundläggningsdagen (GD)

 

Norra Europas största och bästa mötesplats inom grundläggning och geoteknik.
Hittills genomförd 38 gånger sedan 1978.
Årligen v 11, på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangör In Situ – Omnium.

Läs mer

2019 med ca 800 personer på plats. Därtill en stor utställning med mer än 80 företag från Sverige, Norden och Europa.

Föredrag vanligen av ett tiotal talare, varav någon eller några från utlandet, samt utdelning av SGF:s pris till Bästa Examensarbete.

GD avslutas med middag och professionell underhållning i Stockholm. (2020 i Stadshuset).

2020 ställdes GD in p g a Corona-viruset. Men för dig som var anmäld kommer nu möjligheten att se föredragen digitalt.
Anmäl dig snarast för att hinna få USB-minnet innehållande GD-boken med alla aritklar, innan första webbinarietillfället den 5 juni kl 14:15, då hela pass 1 kommer att ges.

Se pdf:er till höger för mer information.

Guldpålen

För fullständiga statuter – läs mer i PDF här till höger.

Nominering

Medarbetare i våra medlemsföretag är välkomna att nominera personer som uppfyller statuterna, se utdrag av dessa nedan. Nomineringar med namn och motivering mailas senast 13 februari till info@svenskgrundlaggning.se

Guldpålen utdelas årligen av Pålkommissionen och Svensk Grundläggning.

Kandidat kan anmälas genom medlemmar inom dessa föreningar.

Beslut om utmärkelsen fattas av Pålkommissionens(PK) och Svensk Grundläggnings (SG) styrelser som också fastställer prissumman. Under åren har en praxis utbildats där PK och SG turas om att vartannat år ha företräde till att föreslå en huvudkandidat från de som nominerats. Organisationerna ska genom sina respektive ordföranden gemensamt fastställa pristagaren. Ledamöterna har tystnadsplikt om pristagaren. Pristagaren måste delta vid utdelningen. Guldpålen numreras med årtalet närmast föreliggande utdelningen.

Statuter

Utmärkelsen Guldpålen tilldelas en person som gjort förtjänstfulla insatser inom svensk grundläggning – med särskild betoning på pålteknik, stödkonstruktioner, branschsamverkan- och -utveckling.
Kandidater vars insatser i någon grad berör alla nämnda delar, har företräde.
Insatser kan antingen utgöras av verksamhet under längre period, eller av enskild insats av väsentlig betydelse.
Om Guldpålen tilldelas en person som tidigare erhållit utmärkelsen, ska det vara för en enskild insats av väsentlig betydelse.

Guldpålen utdelas på Grundläggningsdagen eller Påldagen. Pristagaren ska erbjudas att hålla en presentation på närmast följande Påldag.