Grundläggningsdagen (GD)

Norra Europas största och bästa mötesplats inom grundläggning och geoteknik.
Hittills genomförd 38 gånger sedan 1978.
Årligen v 11, på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangör In Situ – Omnium.

Läs mer

De senaste åren med över 700 personer på plats. Därtill en stor utställning med mer än 70 företag från Sverige, Norden och Europa.

Föredrag vanligen av ett tiotal talare, varav någon eller några från utlandet, samt utdelning av SGF:s pris till Bästa Examensarbete.

Pristudelning av Guldpålen till ”Årets Grundläggare” sker årligen på Grundläggningsdagen.
Statuter:
Delas ut av Pålkommissionen & Svensk Grundläggning för – en epokgörande, eller flera betydande – insatser för teknik inom svensk pålning, spontningsteknik och grundläggning.

GD avslutas med middag och professionell underhållning i Stockholm. (2019 i Stadshuset).

Nästa GD blir den 14 mars 2019
Länk till anmälan