Grundläggningsdagen

Norra Europas största och bästa mötesplats inom grundläggning och geoteknik.
Hittills genomförd 39 gånger sedan 1978.
Årligen vecka 11, på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangör: Omnex

GD 2024 lockade över 900 deltagare från 81 branschföretag och därtill en stor utställning.

Föredrag vanligen av ett tiotal talare, varav någon eller några från utlandet, samt utdelning av SGF:s pris till Bästa Examensarbete.

GD avslutas med middag och professionell underhållning i Stockholm.

Se pdf:er till höger för mer information.

Läs mer på grundlaggningsdagen.se

Guldpålen

Guldpålen utdelas årligen av Pålkommissionen och Svensk Grundläggning. Kandidat kan anmälas genom medlemmar inom dessa föreningar.

Nominering

Medarbetare i våra medlemsföretag är välkomna att nominera personer som uppfyller statuterna, se utdrag av dessa nedan. Nomineringar med namn och motivering mailas senast 13 februari till info@svenskgrundlaggning.se.

Beslut om utmärkelsen fattas av Pålkommissionens (PK) och Svensk Grundläggnings (SG) styrelser som också fastställer prissumman. Under åren har en praxis utbildats där PK och SG turas om att vartannat år ha företräde till att föreslå en huvudkandidat från de som nominerats. Organisationerna ska genom sina respektive ordföranden gemensamt fastställa pristagaren. Ledamöterna har tystnadsplikt om pristagaren. Pristagaren måste delta vid utdelningen. Guldpålen numreras med årtalet närmast föreliggande utdelningen.

Statuter

  • Utmärkelsen Guldpålen tilldelas en person som gjort förtjänstfulla insatser inom svensk grundläggning – med särskild betoning på pålteknik, stödkonstruktioner, branschsamverkan och -utveckling.
  • Kandidater vars insatser i någon grad berör alla nämnda delar, har företräde.
  • Insatser kan antingen utgöras av verksamhet under längre period, eller av enskild insats av väsentlig betydelse.
  • Om Guldpålen tilldelas en person som tidigare erhållit utmärkelsen, ska det vara för en enskild insats av väsentlig betydelse.

För fullständiga statuter samt vinnare genom åren – läs mer i pdf:er till höger.

Guldpålen utdelas på Grundläggningsdagen eller Påldagen. Pristagaren ska erbjudas att hålla en presentation på närmast följande Påldag.