Samarbeten

Utöver större branschmöten som Grundläggningsdagen och Påldagen har vi sedan lång tid tillbaka samarbeten med Pålkommissionen och Knutpunkt Geostandarder i gemensamma frågor som t.ex. utbildning.