Våra utbildningar

 

Utbildningsprocessen

Kursprogrammet, som totalt tar 3–5 år att genomföra, är indelat i introduktion, grundkurs och kompetensutveckling. (mer information om resp. kurs till höger).

  • Introduktion – Steg 1
  • Grundkurs – Steg 2(1) och 2(2)
  • Kompetensutveckling – Steg 3 och 2P

Avgift per kurs och person

STEG 1        6500kr
STEG 2(1)   7750kr
STEG 2(2)  7750kr
STEG 3       8200kr
STEG 2 P    9300kr
Moms & logi tillkommer.

I priset ingår 2 dagars kurs, luncher, kaffe, en middag samt kursmaterial.
Logi ingår inte i kurskostnaden, men kan bokas i samband med kursen och faktureras då samtidigt.

Kursanmälan ska helst vara kansliet tillhanda senast 1 månad före kursdatum.
Sen avbokning eller ”no show” debiteras enligt ovan.

Deltagares personuppgifter sparas i separat register och delges även BYN.

Kompetensbevis

2017 införde vi ett eget kompetensbevis (personligt plastkort) för de som fullföljer Svensk Grundläggnings teoretiska kursprogram Steg 1–3.
Kompetensbeviset avser endast Svensk Grundläggnings teoretiska utbildning, därutöver är det arbetsgivarens ansvar att berörda anställda även för timjournal, har giltigt certifikat/intyg för Säkra Lyft samt Heta Arbeten och Trafikverkets kurs: Arbete på väg.
För maskinoperatörer ska SG:s kompetensbevis även kompletteras med Yrkesbevis från BYN.