Våra utbildningar

 

 

Vår förhoppning är att kunna köra igång kursverksamheten igen fr o m Q2 2021.
Kurskalender delges här så snart som möjligt.

Vi rekommenderar att man startar med Byggföretagens obligatoriska arbetsmiljökurs. Du hittar länken nedan till höger!

 

Utbildningsprocessen

Kursprogrammet, som totalt tar 3–5 år att genomföra, är indelat i introduktion, grundkurs och kompetensutveckling. (mer information om resp. kurs till höger).

Introduktion – Steg 1
Grundkurs – Steg 2(1) och 2(2)
Kompetensutveckling – Steg 3 och 2P

Vi genomför en delkurs av varje per termin under förutsättning att vi har erforderligt antal deltagare.

Avgift per kurs och person

STEG 1        7500kr
STEG 2(1)   8500kr
STEG 2(2)  8500kr
STEG 3       8900kr
STEG 2 P    9900kr
Moms & logi tillkommer.

I priset ingår 2 dagars kurs, luncher, kaffe, en middag samt kursmaterial.
Logi ingår inte i kurskostnaden, men kan bokas i samband med anmälan och faktureras då samtidigt med kurskostnaden.

Kursanmälan ska helst vara kansliet tillhanda senast 1 månad före kursdatum.

Avbokningsregler:

Sen avbokning eller ”no show” debiteras enligt nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagares personuppgifter sparas i separat register och delges även BYN.

Kompetensbevis

2017 införde vi ett eget kompetensbevis (personligt plastkort) för de som fullföljer Svensk Grundläggnings teoretiska kursprogram Steg 1–3.
Utöver SG:s teoretiska utbildning är det arbetsgivarens ansvar att berörda anställda även för timjournal, har giltigt certifikat/intyg för Säkra Lyft samt Heta Arbeten och Trafikverkets kurs Arbete på väg.
För maskinoperatörer ska SG:s kompetensbevis även kompletteras med Yrkesbevis från BYN.