Våra utbildningar

 

 

Vi rekommenderar att man startar med Byggföretagens obligatoriska arbetsmiljökurs som finns på 10 språk. Du hittar länken nedan till höger!

Kurser hösten 2023

Utbildningsprocessen

Kursprogrammet, som totalt tar 3–5 år att genomföra, är indelat i introduktion, grundkurs och kompetensutveckling. (mer information om resp. kurs till höger).

Introduktion – Steg 1 (2 dgr)
Grundkurs 1 – Steg 2 Maskin (2 dgr)
Grundkurs 2 – Steg 2 Geo (2 dgr)
Kompetensutveckling – Steg 3 (2 dgr)
Kompetensutveckling Steg 2P ( 2 dgr)

Vi genomför Introduktion och Grundkurser varje termin under förutsättning att vi har erforderligt antal deltagare. Introduktion och grundkurser varvas mellan Göteborg och Stockholm.

Steg 3 och 2P ges i mån av efterfrågan, endast i Stockholm.

Avgift per kurs och person

STEG 1                 8000 kr
STEG 2 Maskin  8500 kr
STEG 2 Geo        9500 kr
STEG 3                9500 kr
STEG 2 P             9900 kr
Moms & logi tillkommer.

I priset ingår 2 dagars kurs, luncher, kaffe, en middag samt kursmaterial.
Logi ingår inte i kurskostnaden, men kan bokas i samband med anmälan och faktureras då samtidigt med kurskostnaden.

Kursanmälan ska helst vara kansliet tillhanda senast 1 månad före kursdatum.
Använd helst blanketten Kursanmälan som du hittar här till höger. Då kan vi också hjälpa er med lärlingsanmälan till BYN.

 

Avbokningsregler:

Sen avbokning eller ”no show” debiteras enligt ovan.

Deltagares personuppgifter sparas i separat register.

Kompetensbevis

2017 införde vi ett eget kompetensbevis (personligt plastkort) för de som fullföljer Svensk Grundläggnings teoretiska kursprogram Steg 1–3.
Utöver SG:s teoretiska utbildning är det arbetsgivarens ansvar att berörda anställda även för timjournal, har giltigt certifikat/intyg för Säkra Lyft samt Heta Arbeten och Trafikverkets kurs Arbete på väg.
För maskinoperatörer ska SG:s kompetensbevis även kompletteras med Yrkesbevis från BYN.