Våra utbildningar

 

Utbildningsprocessen

Kursprogrammet, som totalt tar 3–5 år att genomföra, är indelat i introduktion, grundkurs och kompetensutveckling. (mer information om resp. kurs till höger).

  • Introduktion – Steg 1
  • Grundkurs – Steg 2(1) och 2(2)
  • Kompetensutveckling – Steg 3 och 2P

Avgift per kurs och person

STEG 1        7500kr
STEG 2(1)   8500kr
STEG 2(2)  8500kr
STEG 3       8900kr
STEG 2 P    9900kr
Moms & logi tillkommer.

I priset ingår 2 dagars kurs, luncher, kaffe, en middag samt kursmaterial.
Logi ingår inte i kurskostnaden, men kan bokas i samband med anmälan och faktureras
då samtidigt med kurskostnaden.

Kursanmälan ska helst vara kansliet tillhanda senast 1 månad före kursdatum.
Sen avbokning eller ”no show” debiteras enligt ovan.

Deltagares personuppgifter sparas i separat register och delges även BYN.

Kompetensbevis

2017 införde vi ett eget kompetensbevis (personligt plastkort) för de som fullföljer Svensk Grundläggnings teoretiska kursprogram Steg 1–3.
Utöver SG:s teoretiska utbildning är det arbetsgivarens ansvar att berörda anställda även för timjournal, har giltigt certifikat/intyg för Säkra Lyft samt Heta Arbeten och Trafikverkets kurs Arbete på väg.
För maskinoperatörer ska SG:s kompetensbevis även kompletteras med Yrkesbevis från BYN.

T o m juli 2019 har kompetensbevis utfärdats enligt följande: