Besiktning borrigg

SG har tillsammans med Geotec och besiktningsföretag tagit fram ett protokoll som underlag för besiktning av borriggar. Besiktningsbolag välkomnas att implementera protokollet i sina digitala plattformar. SG avser även att kontakta Arbetsmiljöverket för att diskutera förutsättningar för tvingande besiktningskrav.

Protokoll

Tekniskt cirkulär 2019-2