Steg 2 Geoteknik

Kurskrav för grundkurserna: Minst 2700 timmar i yrket, plus:
• Behörighet för Heta Arbeten, Säkra Lyft samt Arbete på väg – minst Nivå 1.

Steg 2 Geoteknik, Grundkurs, 2 dagar
för dig som är
• Operatör/Maskinist
• Medhjälpare utanför maskin
• Arbetsledare med mer än 3 år i yrket

Kursens innehåll

· Geologi, grundvatten, tjäle och jordarter · Jordförstärkning
· Geotekniska undersökningar · Gränssnitt mellan berg och jord
· Ritningsläsning och belastningar · Arbetsberedning och dokumentation
· Risker och omgivningspåverkan · Kontrollmetoder
· Djupgrundläggning · Skriftligt prov

Fortsatt utbildning i företag
Utearbete eller körträning på aktuell maskin, i olika arbetsmoment med mål att kunna behärska olika metoder och bedöma olika tillvägagångssätt. Antalet arbetstimmar på olika moment ska löpande föras in i arbetskortet/utbildningsboken.

BYNs Yrkesbevis
När antalet lärlingstimmar (totalt 5400 timmar varav 1800 timmar anläggning och 3600 timmar utbildningstid för aktuell maskin inom grundläggning, varav minst 1200 timmar som operatör) uppnåtts anmäls operatör till central kontaktperson på BYN. Efter vidimering av dokumentation för prov, erfarenhet och teori utbildning, erhålls yrkesbevis.

Program och anmälningsblankett finns i länkar till höger.