Steg 2 Geoteknik

Utöver SAFE-kurserna behöver alla:

Byggföretagens arbetsmiljökurs
Behörighet för Heta Arbeten,
Säkra Lyft
Arbete på väg – minst Nivå 1.

Steg 2 Geoteknik, Grundkurs, 2 dagar

för dig som är

  • Operatör/Maskinist
  • Medhjälpare utanför maskin
  • Arbetsledare med mer än 3 år i yrket

Kursens innehåll

· Geologi, grundvatten, tjäle och jordarter · Jordförstärkning
· Geotekniska undersökningar · Gränssnitt mellan berg och jord
· Ritningsläsning och belastningar · Arbetsberedning och dokumentation
· Risker och omgivningspåverkan · Kontrollmetoder
· Djupgrundläggning · Skriftligt prov

Fortsatt utbildning i företag

Utearbete eller körträning på aktuell maskin, i olika arbetsmoment med mål att kunna behärska olika metoder och bedöma olika tillvägagångssätt. Antalet arbetstimmar på olika moment ska löpande föras in i arbetskortet/utbildningsboken.

BYNs Yrkesbevis

När lärlingen har genomgått hela utbildningen och övriga kravkurser anmäls operatör till central kontaktperson på BYN. Efter vidimering av dokumentation för prov, erfarenhet och teori utbildning, erhålls yrkesbevis.

Program finns i länk till höger och anmälningsblankett finns här.