SG anvisningar

Grundläggningsbranschen är utsatt för stora risker i sin produktion. För en nolltolerans mot arbetsolyckor på arbetsplatsen behövs samförstånd och samarbete med alla aktörer inom projektet.

I tillägg till material som redan finns från Arbetsmiljöverket arbetar SG även med egna rekommendationer för arbetsmiljö som kan och bör användas av alla aktörer inom grundläggning.

Svensk Grundläggnings medlemsföretag – beställare, konsulter/projektörer, leverantörer, entreprenörer – arbetar i enlighet med nedanstående parametrar för ett säkert utförande.

Utförligare anvisningar finns beskrivna i dokumentlänken SG Säker Grund till höger.

Förorenad mark
Avropstid & startmöte
Bodar och Belysning
Arbetsytor
Nedfarter
Grundens/markens bärighet
Säkerhetsavstånd
Pållutning
Kyla/Vind
Avropstider och arbetsberedning
Kompetens
Skyddsutrustning
Rapportering av observationer, tillbud och olyckor
Efterlevnad