Arbetsmiljö | Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Grundläggningsbranschen är utsatt för stora risker i sin produktion och för att minimera tillbud och arbetsolyckor på våra projekt önskar vi samförstånd och samarbete med beställare och projektörer för att minimera olycksrisken på våra gemensamma projekt. Den självklara visionen är en nolltolerans för arbetsolyckor på våra arbetsplatser.

Svensk Grundläggning arbetar kontinuerligt med rekommendationer och checklistor för arbetsmiljö som kan och bör användas av alla aktörer inom grundläggning.

Säkerhetsparken

Byggbranschens säkerhetspark ska stå klar hösten 2019 – en träningsanläggning där det ska gå att testa nya metoder och öva på farliga moment i en trygg miljö. Läs mer i dokument här till höger.