Arbetsmiljö | Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Grundläggningsbranschen är utsatt för stora risker i sin produktion och för att minimera tillbud och arbetsolyckor på våra projekt önskar vi samförstånd och samarbete med beställare och projektörer för att minimera olycksrisken på våra gemensamma projekt. Den självklara visionen är en nolltolerans för arbetsolyckor på våra arbetsplatser.

Svensk Grundläggning arbetar kontinuerligt med rekommendationer och checklistor för arbetsmiljö som kan och bör användas av alla aktörer inom grundläggning.

Statistik

En viktig del av arbetsmiljön är att identifiera riskområden på arbetsplatsen och hjälpa till att skapa rutiner för att förhindra att tillbud och olyckor inträffar. SG:s medlemsföretag rapporterar kvartalsvis statistik som sammanställs i en rapport. Mer om detta kan du läsa här.

Arbetsmiljörådgivare Pia Selenius

Många av er känner säkert igen Pia Selenius som har föreläst på våra kurser i flera år. Hon har tidigare bland annat jobbat som arbetsmiljöinspektör och som arbetsmiljöingenjör på Hercules Grundläggning.

Pia arbetar med olycks- och tillbudsstatistiken för Svensk Grundläggning. Utöver detta följer här nedan några exempel på tjänster som Pia Selenius via sitt företag Arbetsmiljöfabriken AB erbjuder som konsult.

Arbetsmiljörådgivning
Behöver ni goda råd i arbetsmiljöfrågor när t.ex. Arbetsmiljöverket har varit på besök eller vill ni ha ett bollplank för att välja de effektivaste åtgärderna.
Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Behöver ni hjälp att komma igång med eller effektivisera ert systematiska arbetsmiljöarbete.
Hjälp med riskbedömningar
Ibland kan det vara bra med ett par extra ögon för att hitta riskerna i verksamheten.
Olycks-och tillbudsutredningar
Har det som inte får hända hänt, då är det bra med objektiv hjälp för att hjälpa er att hitta grundorsakerna och därmed vidta effektiva åtgärder.
Arbetsmiljöutbildningar
Behöver ni en företagsintern arbetsmiljöutbildning anpassad till er verklighet.
Arbetsmiljöresurs
Behöver ni annan hjälp med arbetsmiljö men inte så mycket att ni behöver anställa någon. Eller behöver era arbetsmiljöresurser avlastning.

Du når Pia på pia.selenius@svenskgrundlaggning.se eller mobil 076-125 11 44.
Medlemmar i Svensk Grundläggning erbjuds ett reducerat pris.

Säkerhetsparken

Byggbranschens säkerhetspark  – en så kallad Safety Training park – finns strax utanför Arlanda. I parken ska hela byggbranschen kunna öva på farliga moment, för att minska riskerna och förbättra arbetsmiljön.

Läs mer på sakerhetspark.se