Statistik

Olycks- & tillbudsstatistik

Statistiken tas fram med hjälp av våra medlemsföretag, och skall ses som en hjälp till branschen att få en överblick över var och hur olyckor och tillbud sker för att därigenom skapa säkrare arbetsplatser.

Att delta i statistikinsamlingen är ett medlemskrav för entreprenörsföretagen.

Rapporteringen, som samlas in kvartalsvis av Svensk Grundläggning, startades 2012 och en sammanställning av tillbuds- och olycksstatistiken hittar du i länkarna här bredvid.

Sammanfattning Q1 2024

  • Olyckor: 41 totalt (43 Q4 2023).
  • Tillbud: 84 totalt (46 Q4 2023).
  • Riskobservationer: 390 totalt (490 Q4 2023).

Sammanfattning år 2023

  • Olyckor: 144 totalt varav 112 på byggarbetsplats och 32 på verkstad/fabrik (158 år 2022).
  • Arbetsmiljöverket: 13 olyckor anmäldes till Arbetsmiljöverket, samtliga på byggarbetsplatser.
  • Frånvaro: 108 olyckor utan frånvaro, 36 olyckor medförde mer än 182 arbetsdagars frånvaro (28 st, 171 dgr år 2022).
  • Tillbud: 270 totalt, en minskning från 2022.
  • Riskobservationer: 1677 totalt, en liten ökning från 2022.
  • Rapportering: fortsatt mycket stor skillnad mellan olika företags rapportering.

Statistiken i sin helhet finns att ladda ner som PDF-filer i länkarna till höger.