Råd och anvisningar

SAFE arbetsmiljö

Arbetsmiljö inom grundläggning är vårt viktigaste fokusområde

Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljö på våra kurser. En arbetsgrupp jobbar specifikt med arbetsmiljö och framtagning av riktlinjer som syftar till säkrare arbetsplatser. Medlemsföretagens rapportering av tillbud och olyckor är till stor hjälp i detta arbete.

För att en arbetsplats ska vara säker ska grundläggningsentreprenören uppfylla följande:

– Avropstiden innan arbetsstart, ska baseras på arbetets svårighetsgrad och behov, och den planering som därmed behövs.
– Startmöte ska hållas ca 1 v innan planerad arbetsstart.
– Bodar, enligt normenlig standard (AMA-kod) och allmänna utrymmen ska finnas på plats vid etablering.
– Tidig och löpande tät kontakt med varandra och alltid diskutera säkerhet.
– Alla arbetsytor ska vara avgrusade och att det ska finnas bra allmänbelysning.
– Transportvägar och ramper ska dimensioneras så de är anpassade till de maskintyper som skall användas.
– Det ska finnas ett väl tilltaget säkerhetsavstånd runt maskinen för att undvika olyckor.
– Skyddsanordningar och avstängningar för att skydda 3.e man.
– Information om förekomster av föroreningar i marken och förändringar som inträffar under arbetets gång.
– Dimensionering av grundläggningsarbetena så att de är anpassade för vad maskinerna klarar.

Om det ändå händer något ska olyckor och tillbud rapporteras löpande för att undvika liknande i framtiden.