Svets

Vad är det som gäller enligt ritning/handlingar?

Tidigare BSK (Boverkets handbok stålkonstruktioner)

Nu gäller SS-EN 1090-2
Krav på kvalificeringsmetoder för svetsprocedurer
Nivå på teknisk kunskap för tillsyn vid svetsning
Kvalitetsnivåer för svetsar
Provningsomfattning

Utförandeklasser
Utförandeklass 1 –EXC1 Lägst krav
Utförandeklass 2 –EXC2 Medel krav
Utförandeklass 3 och 4: EXC 3 & 4 Högst krav

Svetsare:
Svetsare ska kvalificeras EN 287-1
Läge, svetsmetod osv.

Material:
Kvalitet/material svetspinnar och tråd.
Kvalitet på material tex s355, s460 osv.
Kvalitet på kapningen/diskontinuiteter

Dokumentation:
Svetsplan
Svetsprocedurer
Egenkontroll
pWPS-WPQR-WPS
Kap-lista
Spårbarhet

Provning av svetsar:
Avsvalningstider före provning
Tilläggskontrollplan
Visuell kontroll
Magnetpulverprovning
Ultraljud
Röntgen
A-mått