Kontakt

Leena Haabma Hintze

Kansliansvarig

08-400 268 91

E-post

Sussie Bierbum

Assistent, kursansvarig

08-508 938 08

E-post

Pia Selenius

Arbetsmiljörådgivare

076-125 11 44

E-post

Hitta hit

Svensk Grundläggning

Box 22307

104 22 Stockholm

Besöksadress

c/o Näringspunkten

Klara Norra Kyrkogata 31, 3 tr

111 22 Stockholm

Telefon: 08-400 268 90

Epost: info@svenskgrundlaggning.se

Servicebolag

Svensk Grundläggning SAFE Service AB

Org nr: 556519-6259

Bankgiro: 5499-0593