Steg 2 Maskin

Utöver SAFE-kurserna behöver alla:

Byggföretagens arbetsmiljökurs
Behörighet för Heta Arbeten,
Säkra Lyft
Arbete på väg – minst Nivå 1.

Steg 2 Maskin (& Arbetsplats), Grundkurs, 2 dagar
För dig som är
• Operatör/Maskinist
• Medhjälpare utanför maskin
• Arbetsledare
• Projektledare
• Byggledare
• Konsult
• Beställare

Kursens innehåll

· Byggprocessen del 2
· Entreprenadjuridik
· Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
· Maskinteknik, maskinsäkerhet
· Ergonomi
· SAFE arbetsmiljö
· CE märkning
· Arbetsplatsansvar
· Skriftligt prov

Fortsatt utbildning i företaget.
Utearbete eller körträning på aktuell maskin, i olika arbetsmoment med mål att kunna behärska olika metoder och bedöma olika tillvägagångssätt. Antalet arbetstimmar på olika moment ska löpande föras in i arbetskortet/utbildningsboken.

Program och anmälningsblankett finns i länkar till höger.