Utbildning

Utbildning och kompetensutveckling är en av Svensk Grundläggnings högst prioriterade frågor, och har varit det sedan 2003.

SG är godkänd utbildningsgivare hos BYN och SG erbjuder produktionsnära teoretiska utbildningar för operatörer och tjänstemän som arbetar med grundläggning i syfte att skapa bättre kunskap och riskförståelse ute på arbetsplatserna.

Att delta i utbildningsprogrammet är en förutsättning för entreprenörers medlemskap i SG.
T.o.m. 2018 har PEF/SAFE/Svensk Grundläggning utbildat drygt 1500 operatörer och tjänstemän.

Validering av maskinkunskap
Besläktat med utbildningsverksamheten är arbetet med att klargöra hur branschen ska kvalitetssäkra kompetensen och validera maskinförare, framför allt de som saknar svenskt yrkesbevis.
Här arbetar vi nära BYN Byggindustrins Yrkesnämnd, där arbetet med validering kommit igång för mobilkranar. För grundläggningsmaskiner finns det annan problematik när det gäller operatörerna. Problemet har flera dimensioner – dels finns det team av ”grundläggningsrallare” som reser runt i världen, har lång erfarenhet och är specialiserade på en viss metod, som vi själva kanske har mindre erfarenhet. I andra änden har vi oseriösa företag med en operatörsbemanning som saknar både tillräcklig yrkeskunskap i grundläggning och inte har den säkerhetskultur som krävs på en svensk arbetsplats.

Kravet på tillräcklig kompetens bör omfatta samtliga aktörer men yrkesvalideringen måste samtidigt anpassas för att vara relevant. Ambitionen är att ett konkurrensneutralt och effektivt system som omfattar både nya svenska operatörer som ska få sitt yrkesbevis, och utländska medarbetare som söker erkännandeintyg för svenska byggarbetsplatser.

T o m december 2019 har kompetensbevis utfärdats enligt följande: