Utbildning

Utbildning och kompetensutveckling är en av Svensk Grundläggnings högst prioriterade frågor, och har varit det sedan 2003. PEF/SAFE/Svensk Grundläggning har hittills utbildat drygt 1500 operatörer och tjänstemän.

SG är godkänd utbildningsgivare hos BYN och SG erbjuder produktionsnära teoretiska utbildningar för operatörer och tjänstemän som arbetar med grundläggning i syfte att skapa bättre kunskap och riskförståelse ute på arbetsplatserna.

Att delta i utbildningsprogrammet är en förutsättning för entreprenörers medlemskap i SG. Det är också en förutsättning för att bli maskinoperatör inom grundläggning.

Maskinoperatörer kan efter Steg 1 påbörja den praktiska delen under handledning. Läs mer här.

På BYNs hemsida finns guider för både företagsadministration och lärlingar, börja gärna med att läsa igenom dessa.

FÖRETAG – STEG 1. REGISTRERA FÖRETAG OCH FÖRETAGSADMINISTRATÖR PÅ MINA SIDOR
Den här guiden beskriver hur företagare och/eller arbetsgivare
– Kommer igång med Mina sidor
T.ex vilka steg som krävs för att få tillgång till företagsrelaterade funktioner i Mina sidor för hantering av inkomna lärlingsanmälningar, handledare och e-böcker.

LÄRLING – STEG 1. SKAPA NY LÄRLINGSANMÄLAN I MINA SIDOR
Den här guiden beskriver närmare hur du som lärling
– Registrerar dig i Mina sidor
– Skapar en ny lärlingsanmälan
– Kontrollerar status på en befintlig lärlingsanmälan

Här till höger hittar du ett dokument som är tänkt att vara ett stöd för handledare under lärlingens kvalifikationstid.
Grunden är BYNs kompetensmatris, som vi delat in i olika kapitel.

 

KOMPETENSBEVIS
I tillägg till yrkesbevis har Svensk Grundläggning utfärdat ett ”eget” kort, ett s.k. kompetensbevis.
T o m juni 2021 har kompetensbevis utfärdats enligt följande: