Steg 3

Kurskrav: Minst 4500 timmar i yrket. SG Steg 1, 2(1) och 2(2).

Steg 3 Kompetensutveckling, 2 dagar

för dig som är
• Operatör/Maskinist
• Medhjälpare utanför maskin
• Arbetsledare
• Projektledare
• Byggledare
• Konsult
• Beställare

Kursens innehåll
· Geoteknik och grundläggningsteknik
· Arbetsmiljö
· Juridik i din roll på arbetsplatsen
· AMA/AF
· Beställarrollen
· Arbetsmiljö maskin
· Visuellt ledarskap
· Skriftligt prov

Kompetensbevis
Medlemsföretag i Svensk Grundläggning erhåller efter deltagande och godkända prov i Steg 1 – 3 ett kompetensbevis för medarbetaren som styrker de teoretiska kunskaperna. Kompetensbeviset skall förnyas vart 5:e år genom repetition av Steg 3 kursen.

En operatörs praktiska kunskaper skall vidimeras av arbetsgivaren genom ett giltigt yrkesbevis eller att motsvarande dokumentation hos arbetsgivaren.

Program och anmälningsblankett finns i länkar till höger.