Arbetsgrupp

Arbetsgrupp utbildning

Svensk Grundläggnings arbetsgrupp för utbildning består av följande personer:

Fredrik Severin – Geofound, (sammankallande)
Mikael Creütz, Golder
Thomas Torefeldt, Veidekke
Pia Selenius, Arbetsmiljöfabriken (kursledare)
Fanny Tran, Omnex

Fler deltagare välkomnas!

Syfte
Utbildningen har en bred utgångspunkt för att säkerställa att inte bara entreprenörernas, utan samtliga intressenters perspektiv blir väl belysta.
Integrering av arbetsmiljöfrågor i utbildning (riskanalyser, benchmarking, checklistor, besiktning).
Delta i arbetet med Knutpunkt geostandarders kompetensmatris och koordinera kurserna med Pålkommissionen och SGF.

Mål
Tillhandahålla en förstklassig teoriutbildning för branschens yrkesarbetare och tjänstemän.
Utbildningen ska samordnas med Knutpunkt Geostandarder där Svensk Grundläggning tar ett övergripande ansvar för en grundläggande utbildning inom utförande och arbetsmiljö.

Verksamhetsmål
• Erbjuda och genomföra kurser för Steg 1, Steg 2 och Steg 3, minst en delkurs av varje vår och höst.
• Tillse att utbildningsprogram hålls aktuellt.
• Samarbete med BYN så att den teoretiska utbildningen passar till den praktiska.
• Hantering och vidimering av utländsk arbetskrafts kunskaper.