BYN

Hemsida


Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Svensk Grundläggning är godkänd utbildningsgivare hos BYN. Det innebär att SGs Steg 1-3 kurser registreras hos BYN.

En elektronisk utbildningsbok (e-bok) utfärdas av BYN först efter att lärlingen godkänts av SG i Steg 1, och företaget gjort en anmälan till BYN om lärlingsanställning.
BYN har tagit fram ett material för detta steg, en utbildningsbok samt en folder och en interaktiv information om handledning.
OBS! För att kunna utfärda en utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i BI eller ME, alternativt hängavtal med Byggnads eller SEKO. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.

Foldern och den interaktiva informationen ”Handledare – ett ansvarsfullt uppdrag” riktar sig till den ansvarige personen på det företag som har dig anställd som lärling. Detta är en satsning för att kvalitetssäkra färdigutbildningstiden för dig som blivande yrkesarbetare.
Handledarmaterialet är till för att underlätta för dig som lärling och för företaget att planlägga, strukturera och följa upp resultaten av den fortsatta yrkesutbildningen. Handledarmaterialet ger tips och instruktioner som företaget och du som lärling har nytta av under färdigutbildningstiden.

Om du som lärling eller din handledare har några frågor eller funderingar kring handledarmaterialet är ni välkomna att kontakta någon i din BYN region eller någon på BYNs kansli.

BYNs kansli svarar på frågor om utbildning och lärlingsfrågor i anslutning till BYNs yrken.

Ring 08-564 881 60 eller kontakta via mail.

 

SG arbetar även nära BYN med validering av utländska maskinförare av grundläggningsmaskiner. Där finns en problematik med flera dimensioner när det gäller operatörerna – dels finns det team av ”grundläggningsrallare” som reser runt i världen, har lång erfarenhet och är specialiserade på en viss metod, en metod som vi själva kanske har mindre erfarenhet. I andra änden har vi oseriösa företag med en operatörsbemanning som saknar både tillräcklig yrkeskunskap i grundläggning och inte har den säkerhetskultur som krävs på en svensk arbetsplats.

Kravet på tillräcklig kompetens bör omfatta samtliga aktörer men yrkesvalideringen måste samtidigt anpassas för att vara relevant. Ambitionen är att ett konkurrensneutralt och effektivt system som omfattar både nya svenska operatörer som ska få sitt yrkesbevis, och utländska medarbetare som söker erkännandeintyg för svenska byggarbetsplatser.