Säkerhetskultur

Ta tempen på arbetsmiljön i ditt företag!

Vill ni ta tempen på säkerhetskulturen i ert företag så kan ni via denna länk skapa en egen enkät helt anonymt.

Nedan resultat av en motsvarande enkät som vi genomfört på en av våra kurser i september 2019. Denna finns även som pdf här till höger.