Enkät

Ta tempen på arbetsmiljön i ditt företag!

Med hjälp av vår enkät kan ni ta reda på er status internt och därigenom identifiera förbättringsområden.

Nedan resultat av en enkät som vi genomfört på en av våra kurser i september 2019.