EFFC

Hemsida

European Federation of Foundation Contractors

Länk till tävlingssida
SENAST MÅNDAG 31 JULI 2023!

************************************

Entreprenörerna inom SG är medlemmar i EFFC, European Federation of Foundation Contractors.

En av EFFC:s viktigaste uppgifter är att utifrån entreprenörers synpunkter påverka europeiskt norm- och standardiseringsarbete inom grundläggning.

EFFC:s medlemsländer har representanter i följande arbetsgrupper:

  • Executive:                    vakant
  • Contracts:                   vakant
  • Safety:                          Fredrik Severin, Geofound
  • Sustainability:            vakant

EFFC har tidigare tagit fram en Tremie Guide för undervattensgjutning.
Nu kompletteras denna med en Support Fluids Guide.
De använder termen Support Fluid istället för Slurry.
Se vidare dokument till höger.