Medlemmar

Med fokus på utförandefrågor, genom utbildning och samverkan mellan individer och organisationer, kan vi öka kompetens och kvalitet inom arbetsmiljö- och säkerhet, i dokumentation, teknik och branschpraxis samt främja normarbete och etik.

Genom SG har vi skapat en plattform för samverkan för dig som är engagerad i någon del av utförandet i grundläggningsprocessen – från regelverk, utbildning, upphandling, design, tillverkning och byggledning till entreprenad.