Om oss | Svensk Grundläggning

Svensk Grundläggning

Svensk Grundläggnings syfte är att, i samverkan med andra organisationer, främja medlemmarnas gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens, god dokumentation, säkerhet och utbildning samt att informera om och delta i det svenska och europeiska normarbetet.

I forum och utskott diskuteras pågående och aktuella branschfrågor, och där det behövs sätter vi in aktiva insatser. Styrelse, arbetsgrupper, föreningsmöten och seminarier är basen för verksamheten. Styrelsen fastställer verksamhets-inriktning och är ansvarig för strategisk planering och föreningens ställnings-taganden. Arbetsgrupperna konkretiserar, diskuterar och verkställer.

I den europeiska organisationen EFFC har vi svenska representanter i de olika utskotten.

Under press har vi samlat information som visar hur vi försöker påverka och influera branschen.