Arbetsplatsolycka

Om det händer en allvarlig olycka på arbetsplatsen – ta hjälp av den bifogade checklistan så får du en överblick över åtgärder och ansvar.