Startmöten

Ett startmöte kan innehålla följande punkter:

1. Säkerhet
2. Projektbeskrivning
3. Organisation
4. Genomgång / Bekräftelse av avtal
5. Omfattning av uppdraget
6. Tider
7. Handlingar och uppgifter som skall tillhandahållas
8. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav
9. Leverans material
10. Arbetsplatsdisposition
11. Ekonomi
12. Dokumenthantering
13. Information
14. Övriga frågor av betydelse för parternas samverkan
15. Kommande möten