Branschmöten

Samförstånd och påverkan uppnår vi genom information och möten med beställare och projektörer. Svensk Grundläggning medverkar vid branschens mötesplatser för att åstadkomma samsyn och förståelse för de utmaningar som finns.