Riskinventering

Exempel på checklista vid morgonmöte:

Igår – Vad hände igår (riskobservationer, tillbud, olyckor)?
Idag – Vilka risker ser vi med dagens arbete och hur minimerar vi dessa?

Tänk efter – Hitta risker i omgivningen!

Är det ”ordning o reda” på arbetsplatsen?
Används rätt skyddsutrustning?
Finns andra personer inom vårt säkerhetsområde (mastens läng + 5meter)?
Finns risk att maskin välter?
Finns risk att nyckel lossnar (borrning)?
Finns risk för att tappa material/fallande föremål (Säkra lyft, lyftredskap, kommunikation vid lyft, förvaring av borrör, upplag, lastning och lossning av material)?
Finns påkörningsrisk?
Finns halkrisk?
Finns fallrisk (låg höjd, hög höjd, sele, lift, utbildning)?
Finns klämrisk?
Finns risk för bränn- och explosionsskada (gashantering)?
Finns risk för damm/kvartsexponering?
Andra risker?