Medlemskap

Bli medlem i Svensk Grundläggning (SG) – ett forum inom svenskt anläggningsbyggande.

Med fokus på utförandefrågor vill vi utveckla branschen utifrån de olika aktörernas förutsättningar och behov.
SG är en plattform för samverkan för dig som är engagerad i någon del av utförandet inom grundläggnings processen – från utbildning, regelverk, upphandling och design till tillverkning, byggledning och entreprenad.

Samverkan och förnyelse men kraven ska uppfyllas
Oavsett din roll som kund eller leverantör i byggprocessen, finns ett behov av samverkan och förnyelse med bas i att ställda krav uppfylls. Genom en aktiv diskussion och erfarenhetsutbyte, kan vi skapa en helhetssyn och större förståelse mellan de olika aktörerna och de olika metoderna inom utförande av grundläggning.

För de medverkande i SG blir det allt tydligare hur viktigt mötet och dialogen är mellan aktörerna i grundläggningsprocessen. SG har också envist och metodiskt ökat tempot. När vi nu börjar ’placera våra initiativ på marknaden’ behövs även dina synpunkter. Det handlar om nya utbildningskrav, certifiering, ett säkrare arbete och om hela samspelet, från upphandling till utförande.

Kompetens, kvalitet och effektivitet
Vi ställer höga krav på utbildning och säkerhet vilket ger branschen en högre kompetens.
– med vidareutbildning och certifiering i alla led säkerställs kvalitén.
– genom förnyelse och samverkan kan upphandling och utförande effektiviseras.

Ett medlemskap med bredd
SG:s arbete styrs av de medverkande företagen och organisationerna som representerar:
– beställare, byggledare och konsulter
– myndigheter och leverantörer
– entreprenörer
– högskolor, forskning och liknande organisationer.

Ett medlemskap ger dig stora möjligheter till nya kontakter och ett breddat nätverk.

Bli medlem i SG så kan Du vara med och påverka och utveckla processen utförande av geokonstruktioner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan
Medlemskap i föreningen ska sökas skriftligen via vårt ansökningsformulär och behandlas av styrelsen.

I tillägg till ansökningsformuläret ska entreprenörer även bifoga:
– utbildningsenkät (se pdf här till höger).
– företagets arbetsmiljöpolicy
– exempel på riskbedömning för era vanligaste arbeten
– rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med lagar, regler och SG:s medlemskrav.