BYN

Hemsida

 

 

1 juli 2020 – nytt yrkesutbildningsavtal! Läs mer här.

Svensk Grundläggning är godkänd utbildningsgivare hos BYN. Det innebär att SGs Steg 1-3 kurser registreras hos BYN.

Vägen till yrkesbevis (YB).

Instruktionsfilmer 

Om du som lärling eller din handledare har några frågor eller funderingar kring handledarmaterialet är ni välkomna att kontakta någon i din BYN region eller någon på BYNs kansli.

BYNs kansli svarar på frågor om utbildning och lärlingsfrågor i anslutning till BYNs yrken.

Ring 08-564 881 60 eller kontakta via mail.

 

SG arbetar även nära BYN med validering av utländska maskinförare av grundläggningsmaskiner. Där finns en problematik med flera dimensioner när det gäller operatörerna – dels finns det team av ”grundläggningsrallare” som reser runt i världen, har lång erfarenhet och är specialiserade på en viss metod, en metod som vi själva kanske har mindre erfarenhet. I andra änden har vi oseriösa företag med en operatörsbemanning som saknar både tillräcklig yrkeskunskap i grundläggning och inte har den säkerhetskultur som krävs på en svensk arbetsplats.

Kravet på tillräcklig kompetens bör omfatta samtliga aktörer men yrkesvalideringen måste samtidigt anpassas för att vara relevant. Ambitionen är att ett konkurrensneutralt och effektivt system som omfattar både nya svenska operatörer som ska få sitt yrkesbevis, och utländska medarbetare som söker erkännandeintyg för svenska byggarbetsplatser.