Allmänt

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljölagen ligger som till grund för branschens arbetsmiljöarbete. Företagens egna skydds- och ordningsregler följs för att förhindra tillbud och olyckor. Vi behöver också övriga aktörers hjälp så att vi tillsammans tillämpar våra råd och anvisningar i en samplanering av arbetsmiljöarbetet för projektet.

Arbetena innebär ofta många olika slags risker till exempel:
•risk för ras
•maskiner
•sprängning
•begränsat arbetsutrymme
•arbete med hälsovådliga ämnen.
•luftföroreningar
•instängning
•syrebrist

Planering krävs därför av stabiliserande åtgärder, behov av särskild personlig skyddsutrustning, och/eller risker runt maskiner mm.

I vissa sammanhang kan det även handla om ventilation, utrymning och undsättning av nödställd, nödbelysning, brandbekämpning, arbetstid och arbetsrotation vid begränsat arbetsutrymme.