Steg 2 Maskin

Utöver SAFE-kurserna behöver alla:

Byggföretagens arbetsmiljökurs
Behörighet för Heta Arbeten,
Säkra Lyft
Arbete på väg – minst Nivå 1.

Steg 2 Maskin (& Arbetsplats), Grundkurs, 2 dagar

För dig som är

  • Operatör/Maskinist
  • Medhjälpare utanför maskin

Kursens innehåll

  • Byggprocessen del 2
  • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
  • Maskinteknik, maskinsäkerhet
  • Ergonomi
  • SAFE arbetsmiljö, Säker Grund
  • Arbetsplatsansvar
  • Skriftligt prov

Fortsatt utbildning i företaget

Utearbete eller körträning på aktuell maskin, i olika arbetsmoment med mål att kunna behärska olika metoder och bedöma olika tillvägagångssätt. Antalet arbetstimmar på olika moment ska löpande föras in i arbetskortet/utbildningsboken.

Program finns till höger, och anmälningsblankett finns här