Utbildning | Utbildning

Utbildning

All verksamhet inom grundläggning kräver utbildning enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften om Bygg och anläggningsarbete.

Om maskinen ska användas på en byggarbetsplats behöver föraren ett yrkesbevis för grundläggnings-maskin(er) från BYN.

Utbildning och kompetensutveckling är en av Svensk Grundläggnings högst prioriterade frågor, och har varit det sedan 2003. PEF/SAFE/Svensk Grundläggning har hittills utbildat drygt 1500 operatörer och tjänstemän.

SG är godkänd utbildningsgivare hos BYN och SG erbjuder produktionsnära teoretiska utbildningar för operatörer och tjänstemän som arbetar med grundläggning i syfte att skapa bättre kunskap och riskförståelse ute på arbetsplatserna.

Att delta i utbildningsprogrammet är en förutsättning för entreprenörers medlemskap i SG. Det är också en förutsättning för att bli maskinoperatör inom grundläggning.

Maskinoperatörer kan efter Steg 1 påbörja den praktiska delen under handledning. Läs mer här.

På BYNs hemsida finns information för både företagsadministration och lärlingar, börja gärna med att läsa igenom dessa. HELA MANUALEN FINNS HÄR!

Länk till BYNs handledarinstruktion

HANDLEDARSTÖD
Här till höger hittar du ett dokument som är tänkt att vara ett stöd för handledare under lärlingens kvalifikationstid. Grunden är BYNs kompetensmatris enligt det nya utbildningsavtalet (2021), som vi delat in i olika kapitel.

KOMPETENSBEVIS
I tillägg till yrkesbevis har Svensk Grundläggning utfärdat ett ”eget” kort, ett s.k. kompetensbevis.