Steg 1 – Introduktion

Tidigare erfarenhet, utbildning i företaget
Lärlingen anställs i branschen, ex. med bakgrund som smed (utan YB/yrkesbevis), grävmaskinist (med YB), chaufför (med YB). Arbetat minst 1800 timmar inom anläggning. Påbörjar erforderliga externa utbildningar som krävs för aktuella arbetsmoment genom arbetsgivarens försorg. Utbildningsansvarig person utses.

Steg 1 Introduktion, 2 dagar

för dig som är

 • Operatör/Maskinist
 • Medhjälpare utanför maskin
 • Arbetsledare med mindre än 3 år i yrket

Kursens innehåll

 • Byggprocessen, bygghandlingar
 • Hälsa & säkerhet
 • Yttre miljö
 • Beräkningar
 • Byggmaterial
 • Teknik, metoder, risker
 • Säkra Lyft, information med speciell inriktning på grundläggning
 • Maskinsäkerhet
 • Skriftligt prov

OBS! efter godkänd steg 1 tillser arbetsgivare att BYN erhåller underlag för utfärdande av utbildningsbok.
En operatör bör efter introduktionskursen under handledning börja praktisera i aktuell grundläggningsmaskin.

Lärlingsarbete
Lärlingsarbete inom företaget inom aktuellt yrkesområde/maskinslag under ca 4-6 kalendermånader, se arbetskort för aktuella läromoment.
Lärlingens handledare ska uppfylla både BYNs krav enligt Yrkesutbildningsavtalet och Arbetsmiljöverkets krav på arbetsgivaren.

En handledarintroduktion ska genomföras för att uppnå syftet att stötta lärlingen, en handledare deltar vid behov på introduktionskursen. Enligt BYNs krav ska handledaren ha yrkesbevis för samma maskin. Det innebär att det kan behövas två personer, en utbildningsansvarig för teoretiska delar och en handledare praktiska moment.

Program finns i länk till höger och anmälningsblankett finns här.