Säkra lyft

Certifiering av lastkopplare vid grundläggningsarbete

I samarbete med Certex har SG utarbetat en företagsanpassad lyftsäkerhetsutbildning med specialinriktning på grundläggning.
Kursen genomförs efter överenskommelse.

1 HELDAG

MÅL & MÅLGRUPP

Kursen kommer att med hjälp av lagar, normer och föreskrifter, ge en grundläggande kunskap om vad det är som gäller när det gäller SÄKRA LYFT och SÄKER LASTKOPPLING vid grundläggningsarbeten.
Kursen riktar sig både till mark/utepersonal samt maskinförare.

Kursinnehåll och upplägg kan företagsanpassas avseende lyft och lyftanordningar, och ska:

 • Illustrera säker samt osäker användning av lyftredskap resp. lyftanordningar. Vilka risker som finns och hur man kan undvika dessa. Visa på sambandet mellan skador på lyftredskap och lyftinrättningar och orsaken till skadorna.
 • Visa hur man kontrollerar konditionen på olika typer av lyftredskap och lyftanordningar.
 • Ge konkreta exempel på situationer som lett till olyckor och tillbud och varför det gått snett!

Godkänt teoretiskt prov ger certifiering för Säker Lastkoppling vid grundläggningsarbete.

PRIS

16,500:-/kursdag med ca: 15 pers./grupp inkl. kursdokumentation ”Säkra Lyft och lasthantering” för varje deltagare.

Priset inkluderar hotell och resekostnader för kursledare.

Om kunden kan tillhandahålla kurslokal och maskin(er) är den bästa lösningen att genomföra kursen på plats så att praktik kan övas på den utrustning som används i det dagliga arbetet, då blir det så verklighetsbaserat som möjligt.

Vid färre deltagare än 15 kan vi försöka samordna med andra företag. Teori samt praktiska övningar kan då genomföras hos Certex i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

 KURSINNEHÅLL

 Vad är det som gäller?

 • Lagar, normer, anvisningar, maskindirektiv mm.
 • Vem har ansvaret?
 • Skyddsansvar, straffansvar, moraliskt ansvar. ”Skyldigheter som lastkopplare/ maskinförare.”
 • Hur påverka säkerheten?
 • Personligt engagemang! Att bry sig! Påtala brister, kom med förslag (lösningar) mm
 • Säkra Lyft med lyftanordningar.
 • Säker användning av kättingredskap, schackel, stroppar samt i övrigt förekommande lyftredskap.
 • Funktionskontroll och daglig kontroll.
 • Undvika, och vara medveten om farliga lyft; placering, omgivning, koppling mm.
 • Instruktionsfilm visas och analyseras gällande lyft vid grundläggningsarbete.
 • Lyftvinklars påverkan på maxlasten, Tyngdpunkter, viktfördelning mm, att på arbetsplatsen göra beräkningar för säker lastkoppling.
 • Mänskligt beteende och faktorer
 • Praktiska övningar på arbetsplats – kontroll av lyftredskap – val av lyftredskap – koppling
 • Teoretiskt prov.

KURSLEDARE

Mattias Malmqvist

Klätterteknik AB
Grustagsvägen 8, Älta
Box 2073, 183 02 Täby

Phone: +46 (0)8 447 71 20
Mobil: +46 (0)72 534 69 21

E-post: mattias.malmqvist@klatterteknik.se 

Hemsida

Kurstillfälle kan bokas direkt med Mattias eller genom Svensk Grundläggning.