Medlemmar

 

Med fokus på utförandefrågor, genom utbildning och samverkan mellan individer och organisationer, kan vi öka kompetens och kvalitet inom arbetsmiljö- och säkerhet, i dokumentation, teknik och branschpraxis samt främja normarbete och etik.

Genom SG har vi skapat en plattform för samverkan för dig som är engagerad i någon del av utförandet i grundläggningsprocessen – från regelverk, utbildning, upphandling, design, tillverkning och byggledning till entreprenad.

För entreprenörer har vi utarbetat medlemskrav för att säkerställa en hög nivå avseende utbildning och arbetsmiljö. Det har lett till att vi behövt utesluta några tidigare medlemmar, och ett par har också fått ta en time out i medlemskapet i väntan på att de kommer ikapp.