Våra medlemmar

Vi välkomnar alla branschens intressenter: beställare, leverantörer, tekniker, högskolor och entreprenörer som medlemmar.
Våra medlemmar arbetar med projektering, design, teknik och entreprenad.

Ett av våra medlemskrav för entreprenörer är utbildning och kompetensutveckling. Vi utfärdar ett kompetensbevis när den teoretiska utbildningen är fullgjord genom SG.