Påldagen

 

En heldag om pålar och stödkonstruktioner med föredrag och utställare från branschen.
Arrangeras vartannat (udda) år i Göteborg.
Arrangör: Pålkommissionen

Svensk Grundläggning är en av medarrangörerna till Påldagen. I samarbete med Pålkommissionen anordnas Påldagarna för alla intresserade av pålgrundläggning – konsulter, byggherrar, entreprenörer, myndigheter etc.
Påldagen innehåller ett antal seminarier i kombination med studiebesök.

Påldag 19 hölls den 16 maj, presentationerna finns på Påldagens  hemsida