Historik

Förnyelse genom samverkan
1989 – 2008

Joakim Engdahl, ordförande
Leena Haabma Hintze, kanslichef
• 1989: PEF bildas med syfte att påverka arbetet med europeiska utförande standarder.
• 1990-talet: Utskottsarbete – leveransvillkor, MER, pålteknik, typgodkännanden, entreprenörsfrågor i Pålkommissionen, Guldpålen m.m.
• 2000-talet: Utbildning och kompetensutveckling för operatörer och arbetsledare – Ansvarig Grundläggare och Ansvarig Operatör.
PEF- Pålentreprenörföreningen initierade under våren 2008 en ombildning av sin organisation till förmån för ett forum för utförandefrågor.
Pålentreprenörföreningen läggs således ned våren 2008, PEF bolaget med ca 500 Tkr i balansen överlåts till SAFE, Swedish Association for Foundation Engineering.

Ett forum för utförande – Swedish Association for Foundation Engineering.
2008 – 2012

Till styrelseordförande utsågs Per Westlund, (vice ordförande Per Nielsen) tillsammans med Representanter för 31 medlemsföretag från hela branschen.
Syfte: Basdokument – stadgar, verksamhet och medlemsnytta. Information via hemsida.
Varför ett forum?
• Entreprenörer lyckas inte påverka eller beröra
• Seminarium med intressenter 2007 och 2008
• NSG Nätverket Svensk Grundläggning bildas
• Information på GD, artiklar i fackpress
• Personliga kontakter
• Förnyelse och samverkan behövs!

Läs mer om bildandet av SAFE i artikel från tidningen Väg- och vattenbyggaren nr 4-08: (Dags för) Förnyelse i grunden Väg- och vattenbyggaren nr 4 2008.

Ett forum för effektivare projekt genom säker upphandling och kompetent utförande.
2012 >>

Då namnet SAFE ansågs för ”otydligt” d v s inte självklart förknippades med grundläggning skedde under 2012 ett namnbyte till Svensk Grundläggning.
Inga förändringar i övrigt, arbetet fortsätter i enlighet med verksamhetsplanen.