Samarbeten

Utöver större branschmöten som Grundläggningsdagen och Påldagen har vi sedan lång tid tillbaka samarbeten med Pålkommissionen och Knutpunkt Geostandarder i gemensamma frågor som t.ex. utbildning.

Svensk Grundläggning medverkar i Byggföretagens branschråd och samverkar i branscharbetet genom ett samarbetsavtal. För grundläggningsentreprenörer rekommenderar vi ett medlemskap i Byggföretagen, som företräder branschen i arbetsrättsliga och övergripande näringspolitiska frågor.