Branschen | Grundläggningsbranschen

Grundläggningsbranschen

Säker grundläggning innebär att

Arbetsmiljö är inget vi konkurrerar med.
– Tydliga förutsättningar ger ett kompetent genomförande.
Upphandling i sund konkurrens med balanserade villkor ger beställaren trygghet och kvalitet.

Grundläggningsbranschen är utsatt för stora risker i sin produktion. För att minimera tillbud och arbetsolyckor på våra projekt önskar vi samförstånd och samarbete med beställare och projektörer.

Det finns ett antal krav som ska framgå av anbudet när det gäller grundläggningsarbete.

Det är t.ex.;

– Avropstid innan arbetsstart
– Startmöte
– Bodar och allmänna utrymmen ska finnas på plats vid etablering
– Tidig och löpande tät kontakt
– Arbetsplattform
– Allmänbelysning
– Transportvägar och ramper
– Säkerhetsavstånd
– Skyddsanordningar för 3.e man
– Information om föroreningar i marken

Om det ändå händer något ska olyckor och tillbud rapporteras löpande för att undvika liknande i framtiden.

Läs mer under Arbetsmiljö.