GDPR

Svensk Grundläggning Safe Service AB värnar om den personliga integriteten. Vår Dataskyddspolicy i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) förklarar hur Svensk Grundläggning Safe Service AB (SG) samlar in och använder enskilda personuppgifter. Reglerna omfattar även uppgifter om personer på de företag som vi har registrerade på grund av vår affärsrelation.