EFFC

Hemsida

European Federation of Foundation Contractors

Entreprenörerna inom SG är medlemmar i EFFC, European Federation of Foundation Contractors.

En av EFFC:s viktigaste uppgifter är att utifrån entreprenörers synpunkter påverka europeiskt norm- och standardiseringsarbete inom grundläggning.

EFFC:s medlemsländer har representanter i följande arbetsgrupper:

  • Executive
  • Contracts
  • Safety
  • Sustainability

EFFC har tidigare tagit fram en Tremie Guide för undervattensgjutning.
Nu kompletteras denna med en Support Fluids Guide.
De använder termen Support Fluid istället för Slurry.
Se vidare dokument till höger.