Arbetsmiljö / Upphandling

 

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ex. AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete, inkl ändringar i AFS 2008:16, ligger som till grund för branschens arbetsmiljöarbete. Företagens egna skydds- och ordningsregler följs för att förhindra tillbud och olyckor. Vi behöver också övriga aktörers hjälp så att vi tillsammans tillämpar våra råd och anvisningar i en samplanering av arbetsmiljöarbetet för projektet. Läs mer i branschdokumentet nedan.

pdfSvensk Grundläggnings rekommendationer Branschdokument

pdfSG Allmänna Ordnings- & skyddsregler Branschdokument

pdfSG Rekommenderad säkerhetsutrustning för maskiner  Branschdokument

Länk till Trafikverkets hemsida om arbeten med geoteknik

Länk till Trafikverkets hemsida om branschsamarbete i inköpsprocessen

  

PEFLEV 07 - standardavtal

Den tidigare Pålentreprenörföreningen, PEF tog tillsammans med Sveriges Byggindustrier, BI fram ömsesidiga standardavtal, PEFLEV07 med bilaga. Dessa har fungerat som entreprenörernas vedertagna villkor för slagna pålar och arbete med stålspont. För information om detta hänvisar vi till BI:s hemsida www.bygg.org

 

 PROTOKOLL FRÅN AM-UTSKOTTETS MÖTEN

 pdf  170330

 pdf  171115