Utbildning och kompetensbevis

En av Svensk Grundläggnings högst prioriterade frågor är utbildning och kompetensutveckling, där vi tar ett övergripande ansvar för utbildningar inom utförande av djupgrundläggning för att tillgodose behovet av specialistkompetens.

Entreprenörerna inom Svensk Grundläggning -SAFE, har sedan 2003 arbetat målmedvetet med att utveckla sin kompetens och utbildar enligt läroplanen för grundutbildning av grundläggare och operatörer.

När man fullföljt alla steg i utbildningen utfärdas ett personligt kompetensbevis för grundläggning.

 
 

UtBILDNING

Svensk Grundläggning erbjuder produktionsnära utbildningar för konsulter, byggledare, operatörer och tjänstemän.

Utbildningen är uppdelad i tre steg med olika moduler inom varje del. Utbildningen är en del i den heltäckande kompetensmatrisen som branschen i samverkan tagit fram.

T.o.m. 2017 har PEF/SAFE/Svensk Grundläggning utbildat drygt 800 operatörer och arbetsledare.

Kursplanering

 

 

KOMPETENSBEVIS

Av flera anledningar väljer vi att fr.o.m. 2017 införa ett eget kompetensbevis (plastkort) för de som fullföljer Svensk Grundläggnings teoretiska kursprogram.

Kompetensbeviset avser endast Svensk Grundläggnings teoretiska utbildning, vilket innebär att det är arbetsgivarens ansvar att berörda anställda även för timjournal, har giltigt certifikat/intyg för Säkra Lyft, Heta Arbeten och Trafikverkets kurs Arbete på väg.

För maskinoperatörer skall SGs kompetensbevis även kompletteras med Yrkesbevis från BYN.