Utbildning och certifiering

En av Svensk Grundläggnings högst prioriterade frågor är utbildning och kompetensutveckling, där vi tar ett övergripande ansvar för utbildningar inom utförande av djupgrundläggning för att tillgodose behovet av specialistkompetens.

Entreprenörerna inom Svensk Grundläggning -SAFE, har sedan 2003 arbetat målmedvetet med att utveckla sin kompetens och utbildar enligt läroplanen för grundutbildning av grundläggare och operatörer.

När man fullföljt alla steg i utbildningen utfärdas ett personligt kompetensbevis för grundläggning.

 
 

UtBILDNING

Svensk Grundläggning erbjuder produktionsnära utbildningar för konsulter, byggledare, operatörer och arbetsledare.

Utbildningen är uppdelad i tre steg med olika moduler inom varje del. Utbildningen är en del i den heltäckande kompetensmatrisen som branschen i samverkan tagit fram.

T.o.m. 2017 har PEF/SAFE/Svensk Grundläggning utbildat drygt 800 operatörer och arbetsledare.

Kursplanering

 

 

Certifiering

Certifieringen utgör en avslutande del i att kvalitetssäkra yrkeskunskaper hos alla kategorier av grundläggare. De första som ges möjlighet att certifiera sig är nu yrkesarbetare (YA).

Syftet med certifieringen är dels att tydliggöra kompetenskrav för yrkespersoner i branschen, dels att bidra till kompetenshöjning av yrkeskompetens i branschen och slutligen att förenkla kompetensgranskning av personal för uppdragsgivare i samband med beställning av grundläggningstjänster.

Läs mer