Upphandling och Etik

Som en del i utveckling av GOD ETIK är vi i Svensk Grundläggning beredda att ta upp till diskussion fall där någon påstås ha metoder som innebär illojal konkurrens eller anses ta stora risker som förstör för seriösa aktörer. Denna kommer att ske i form av en öppen hearing utan påföljder för berörda intressenter.

Tre av  Svensk Grundläggnings medlemmar framförde på GD 2019 ett gemensamt, starkt budskap om hur visa Branschkurage för säkrare arbetsmiljö. Läs!

AMA 13 – Arbetsmiljö, säkerhet-kvalitet