EFFC

Hemsida

European Federation of Foundation Contractors

Entreprenörerna inom SG är medlemmar i EFFC, European Federation of Foundation Contractors.

En av EFFC:s viktigaste uppgifter är att utifrån entreprenörers synpunkter påverka europeiskt norm- och standardiseringsarbete inom grundläggning.

EFFC:s medlemsländer har representanter i följande arbetsgrupper:

  • Executive:                    representant sökes!
  • Contracts:                    Fredrik Asklund, Züblin
  • Safety:                          Fredrik Severin, Geofound
  • Carbon calculator:   representant sökes!