Statistik

Olycks- & Tillbudsstatistik

Statistiken tas fram med hjälp av våra medlemsföretag, och skall ses som en hjälp till branschen att få en överblick över var och hur olyckor och tillbud sker för att därigenom skapa säkrare arbetsplatser.

Att delta i statistikinsamlingen är ett medlemskrav för entreprenörsföretagen.

Rapporteringen, som samlas in kvartalsvis av Svensk Grundläggning, startades 2012 och en sammanställning av tillbuds- och olycksstatistiken hittar du i länkarna här bredvid.

Sammanfattning 2019

Under 2019 rapporterades det totalt 156 olyckor, varav 107 på byggarbetsplats och 47 på verkstad/fabrik.

  • 44 olyckor ledde totalt till mer än 188 dagars frånvaro.
  • 112 olyckor innebar ingen frånvaro.

Över hälften av olyckorna med frånvaro berodde på
– organisation
– planering
– arbetsledning
– eller mänskligt felhandlande (t.ex. på grund av okunskap eller bristande uppmärksamhet).

Under 2019 rapporterades 306 tillbud vilket är en minskning från 2018 med 30%. Detta är en oroväckande utveckling.
Statistiskt sett hade det varit rimligt att det hade rapporterats 1500 tillbud 2019 med tanke på antalet olyckor.
Det brukar sägas att det går 10 tillbud på en olycka.