Statistik

Olycks- & Tillbudsstatistik

Statistiken tas fram med hjälp av våra medlemsföretag, och skall ses som en hjälp till branschen att få en överblick över var och hur olyckor och tillbud sker för att därigenom skapa säkrare arbetsplatser.

Att delta i statistikinsamlingen är ett medlemskrav för entreprenörsföretagen.

Rapporteringen, som samlas in kvartalsvis av Svensk Grundläggning, startades 2012 och en sammanställning av tillbuds- och olycksstatistiken hittar du i länkarna här bredvid.

Sammanfattning 2021

Under 2021 rapporterades det totalt 162 olyckor (156 år 2020).
Av olyckorna inträffade 138 på byggarbetsplats, 21 på verkstad/fabrik, 2 på resa och 1 på kontor.
• Av alla olyckorna ledde 49 olyckor (34 år 2020) till totalt mer än 278 arbetsdagars frånvaro det är en ökning från 2020 med ca 50%.
• 113 av olyckorna innebar ingen frånvaro.

Under 2021 rapporterades 355 tillbud vilket är endast 5 mer än 2020.
• Statistiskt sett hade det varit rimligt att det hade rapporterats över 1500 tillbud med tanke på antalet olyckor. Det brukar sägas att det går 10 tillbud på en olycka.
• Det har totalt rapporterats 1381 riskobservationer, det borde vara många fler.
• Det är stor skillnad mellan företagens rapportering.
• Det är allas ansvar och skyldighet att rapportera tillbud och olyckor och ett medlemskrav i SG.

Jämfört med 2020 verkar händelser med bristfälligt skydd ha minskat från 12 till 8% medan planeringen av arbetet verkar ha blivit
sämre från 14 till 21%.
• Olyckor med UE har ökat från 11% till 17%, frånvaron har tiodubblats – från 7 till >72 dagar.
• Olyckor med >2 v frånvaro har ökat från 5 till 9%.

Olyckor vid smide har minskat från 17 till 11%
• Ögonskador har dessvärre ökat liksom skador på höfter, ben och fötter. Ögonskador från 11 till 16% och höfter, ben och fötter från 26 till 37%.
• Rapportering av tillbud från verkstad har ökat från 42 till 59
• Rapporterade tillbud vid lyft/lastning/lossning har minskat från 63 till 36.