Medlemmar

Svensk Grundläggning samlar intressenter avseende utförarfrågor i grundläggningsprocessens alla skeden.

Välkommen att delta i branschövergripande diskussioner för utveckling av utförandet avseende geokonstruktioner.

Vi välkomnar alla branschens intressenter: beställare, leverantörer, tekniker, högskolor och entreprenörer som medlemmar. Våra medlemmar arbetar med projektering, design, teknik och entreprenad.

Läs mer om medlemskap 

 

Bli medlem

Var med och utveckla processen utförande av geokonstruktioner!

Delta i Svensk Grundlägging - SAFE för att förnya arbetsformerna och utveckla grundläggnings-byggandet.

Läs mer

 

Medlemsförteckning

MedlemsförteckningHär hittar du Svensk Grundläggnings medlemsförteckning med uppgifter om medlemsföretagens kontaktpersoner.

Branschens specialitéer och arbetsmetoder beskrivs på medlemmarnas hemsidor.

Kontakta alltid en medlem i Svensk Grundläggning för mer information om utförande av kvalificerad och professionell grundläggning - projektering, design, teknik och entreprenad!

Till medlemsförteckningen