Bli medlem i Svensk Grundläggning

Vi välkomnar alla branschens intressenter: beställare, leverantörer, tekniker, högskolor och entreprenörer som medlemmar. Våra medlemmar arbetar med projektering, design, teknik och entreprenad.

Välkommen att delta i branschövergripande diskussioner för utveckling av utförandet avseende geokonstruktioner. Som medlem får ditt företag möjlighet att väcka viktiga frågor och påverka utvecklingen inom branschen.

- seminarier som behandlar för branschen aktuella frågor.

- arbetsgrupper för olika branschfrågor - auktorisation, utbildning, teknik m.m.

- arbetet samordnas med andra organisationer och myndigheter avseende utförandefrågor.

Läs mer om medlemsnyttan:

Medlemsnytta

Förutsättningar för medlemskap

 

Ansökan
Medlemskap i föreningen ska sökas skriftligen och behandlas av styrelsen.
Skriv ut ansökningsblanketten nedan och fyll i markerade fält.

Ansökan Svensk Grundläggning

Informationsbroschyr om Svensk Grundläggning - SAFE
Var med och utveckla processen utförande av geokonstruktioner!
Delta i Svensk Grundläggning
för att förnya arbetsformerna och utveckla grundläggningsbyggandet.

Lär dig mer om Svensk Grundläggning - SAFE - i vår informationsbroschyr:

SAFE informationsbroschyr