Arbetsmiljöverket

Hemsida

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ex. AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete, inkl ändringar i AFS 2008:16, ligger till grund för branschens arbetsmiljöarbete.
Kompletteras med företagens egna skydds- och ordningsregler för att förhindra tillbud och olyckor.

Läs mer i branschdokumentet nedan.

Länkar

Föreskrifter (AFS)

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/

Sanktionsavgifter Bygg

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/sanktionsavgifter/