2018-06-12

Varningslistan från Småföretagarnas Riksförbund varnar för
bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden
eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Varningslistan