2018-03-13

PÅLKOMMISSIONENS PÅLPROJEKTERINGSKURS I GÖTEBORG 23-24 MAJPålars grundläggande (!) funktionssätt, de vanligaste påltyperna
och hur man dimensionerar och verifierar pålgrundläggning.

Kursen behandlar vilka geotekniska undersökningar som bör
utföras och hur dessa utvärderas. Omgivningspåverkan från
pålningsarbete och upprättande av kontrollprogram ingår.

MER INFORMATION